نمونه سوالات آزمونگر فنی و حرفه ای با جواب

✅ سوالات آزمونگر فنی و حرفه ای با جواب - 1402

✅ کامل ترین نمونه سوالات آزمونگر فنی و حرفه ای با جواب با جواب

10000 8800 تومان
حراج
نمونه سوالات را یگان آزمونگر فنی و حرفه ای با جواب فنی حرفه ای

نمونه سوالات رایگان آزمونگر فنی و حرفه ای با جواب

به مجموعه اشخاصی که در یک برنامه آموزشی با قصد فراگیری توانایی های دانشی و مهارت مربوط به یک شغل شرکت می کنند ... گفته می شود؟

الف) مربیان

ب) هدف آموزشی

ج) کارآموز ✔️

د) ناظران

 

آزمون های ............ باید کمی سختر و مهیج تر از آزمون های ......... باشند.

الف) آزمون های نهایی، مقدماتی ✔️

ب) نهایی، اساسی

ج) آزمون های مقدماتی، اولیه

د) مقدماتی نهایی

 

به شما کمک می کند تا وظایف قبل، حین، پس از آزمون خود را از حیث انجام آنها کنترل نمایید.

الف) ناظران امتحان

ب) همکاران آزمونگر ✔️

ج) چک لیست

د) نقشه عملی

 

نمونه سوالات آزمونگر فنی حرفه ای با جواب

 

بر اساس این اصل مواد آزمون برای کلیه شرکت کنندگان یکسان بوده و سوالات متفاوت نمی باشند.

الف) اصل گستردگی

ب) اصل بازخورد

ج) اصل ارزیابی ✔️

د) اصل اعتبار

 

به مجموعه ابزار تحلیلی، وسایل و فنونی گفته می شود که در ارزیابی موضوع خاص بکار می رود.

الف) روش مدیریت آزمون

ب) روش ارزیابی ✔️

ج) تجهیزات آزمون

د) هیچکدام

 

کدام گزینه جزو ویژگی های یک نقشه کار عملی نیست؟

الف) راهنمای عملی خوب برای اخذ آزمون

ب) محتوای آن شامل استاندارد آموزشی می باشد

ج) حاوی اطلاعاتی در مورد تجهیزات و مواد مصرفی آزمون می باشد

د) ابزار مناسبی برای سنجش مهارت نمی باشد ✔️

 

کدام گزینه نشانگر سطح دوم ارزشیابی می باشد؟

الف) ارزشیابی تدریجی

ب) ارزشیابی مهارت ✔️

ج) ارزشیابی پیشرفت کار

د) ارزشیابی پودمانی

 

سوالات آزمونگر فنی حرفه ای با جواب

 

آزمون باید معتبر باشد یعنی ....؟

الف) شامل محتوای آموزشی باشد ✔️

ب) چند توانایی را اندازه گیری کند

ج) توانایی مورد نظر را اندازه بگیرد

د) نمره مشخصی را نشان دهد

 

برای آگاهی از سطح آمادگی کارآموزان لازم است؟

الف) ارزشیابی آموزشی

ب) ارزشیابی تشخیص ✔️

ج) ارزشیابی پایانی

د) ارزشیابی تدریجی

 

فردی است با صلاحیت علمی و فنی که از مهارت و توانایی لازم برای ارزشیابی برخوردار است؟

الف) کارآموز

ب) آزمونگر ✔️

ج) مربی

د) مدیر آموزشگاه

توضیحات بیشتر

دانلود نمونه سوالات آزمونگر فنی و حرفه ای: ما برای شما مهمترین سوالات ازمون آزمونگر فنی و حرفه ای فنی حرفه ای را آماده کرده ایم تا بتوانید در این ازمون قبول شوید

از انجایی که شرکت کنندگان در کلاس های فنی و حرفه ای از تمام نقاط کشور هستند، ما سعی کرده ایم تا به صورت ارزانترین حالت ممکن نمونه سوالات فنی حرفه ای را محیا کنیم تا همه بتوانند از آن استفاده نمایند.

فرمت سوالات pdf است تا اگر کامپیوتر در اختیار ندارید، بتوانید توسط گوشی موبایل در هر مکان سوالات را مطالعه کرده و برای ازمون آزمونگر فنی و حرفه ای آماده شوید.

نمونه سوال امتحان آزمونگر فنی و حرفه ای به شما کمک می کند تا با نحوه سوالات آزمون فنی و حرفه ای آشنا شوید و بتوانید با استفاده از سوالات ادوار گذشته هم سطح دانش خود را بسنجید و هم نمونه سوالات را در اختیار داشته باشید.

نظرات و دیدگاه ها

5 نظر
امتیاز دهید

تگ مطالب

آزمون,آزمون آزمونگر,آزمونگر,آزمون آزمایشی,آزمون آزمایشی آزمونگر,آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای,آزمون آنلاین,آزمون آنلاین آزمونگر,آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای,آزمون آنلاین آزمونگر,آزمون آنلاین آزمونگر,آزمون آنلاین فنی و حرفه ای,آزمون تستی,آزمون تستی آزمونگر,آزمون دوره های چاپ,آزمون دوره های فنی و حرفه ای,آزمون فنی و حرفه ای,آزمون من,آزمون مهارت های فنی و حرفه ای,امتحان تستی,امتحان تستی آزمونگر,آزمونگر,تک تست,نمونه سوالات آزمون آزمونگر فنی و حرفه ای با جواب,دانلود نمونه سوالات آزمونگر فنی حرفه ای,نمونه سوالات آزمونگر فنی و حرفه ای,نمونه سوالات آزمونگر ارشاد,کتاب مجموعه سوالات آزمونگر,دانلود رایگان کتاب آزمونگر,خرید کتاب آزمونگر,نمونه سوالات آزمون آزمونگر فنی و حرفه ای,نمونه سوالات تستی آزمونگر با جواب رایگان,نمونه سوالات آزمون ادواری آزمونگر,نمونه سوالات فنی حرفه ای آزمونگر,آزمون عملی آزمونگر,آزمون آنلاین آزمونگر,فنی و حرفه ای,سوالات فنی و حرفه ای,آزمون فنی و حرفه ای,نمونه سوالات آزمون آنلاین فنون و تدریس,ازمون آزمونگر انلاین,نمونه سوالات آزمونگر فنی حرفه ای با جواب,آزمون آزمونگر,آزمون آزمونگر فنی حرفه ای,آزمون آزمونگرنمونه آزمون عملی,ازمون انلاین آزمونگرازمون نازک دوزی,آزمون آنلاین خیاطی فنی حرفه ای,نمونه سوالات آزمونگرنمونه سوالات امتحان نازک دوزی خیاطی,ازمون انلاین آزمونگرنمونه سوالات آزمون آزمونگر فنی حرفه ای,نمونه سوالات رایگان پداگوزی,نمونه سوالات آزمون پداگوزی,آزمون آنلاین آزمونگر درجه2,آزمون آنلاین پداگوزی,دانلود رایگان نمونه سوالات امتحان فنی حرفه ای آزمونگرآزمون آزمونگرآنلاین,امتحان آزمونگر فنی حرفه ای,دانلود نمونه سوالات آزمونگر فنی حرفه ای با جواب,سوالات چهار گزینه ای آزمونگر با جواب,نمونه سوالات آزمونگر فنی حرفه ای,نمونه سوالات آزمونگر با جواب pdf