نمونه سوالات گلیم بافی درجه 2 با جواب

✅ سوالات گلیم بافی درجه 2 با جواب - 1403

✅ کامل ترین نمونه سوالات گلیم بافی درجه 2 با جواب با جواب

8900 6900 تومان
حراج
نمونه سوالات را یگان گلیم بافی درجه 2 با جواب فنی حرفه ای

نمونه سوالات رایگان گلیم بافی درجه 2 با جواب

چند مورد از نمونه سوالات گلیم بافی ۲

 

اندازه های ذرع چارک در چه ابعادی است؟

۱- ۱۱۰*۸۰

۲- ۹۰*۶۰

۳- 1/04*1/56

۴- ۸۰*1/30 ✔️

 

در تپه سیلک کاشان نمونه های چه دست بافته هایی به دست آمده است؟

۱- پارچه ✔️

۲- گلیم

۳- گبه

۴- خرسک

 

عشایر از جوال به چه عنوان استفاده می کنند؟

۱- بستن اسباب خانه

۲- زیرانداز

۳- برای استفاده حیوانات

۴- برای انبار آذوقه ✔️

 

یک ذرع  آذربایجان چند سانتی متر است؟

۱- ۱۱۲ سانت ✔️

۲- ۱۰۸ سانت

۳- ۱۱۱ سانت

۴- ۱۲۱ سانت

 

صادرات ایران بعد از نفت کدام است؟

۱- آهن

۲- مس

۳- طلا

۴- قالی و گلیم ✔️

 

جزوه گلیم بافی درجه ۲

 

ابزار کوبیدن چیست؟

۱- دفتین ✔️

۲- کوجی

۳- هاف

۴- قشو

 

محل عبور پود رو کجا قرار دارد؟

۱- زیر ضربدر

۲- روی ضربدر ✔️

۳- روی کوجی

۴- پایین کوهی

 

بهترین نوع پشم برای دست بافته های دشت بافت از چه مناطفی بدست می آید؟

۱- مناطق شمالی کشور

۲- اهواز و کرمانشاه ✔️

۳- نژاد بلوچ

۴- کرمانشاه

 

انواع پشم از نظر قطر به چند مورد تقسیم می شوند؟

۱- پشم درجه ۱ و۲

۲- پشم درجه ۲و۳

۳- پشم درجه ۳و۴

۴- پشم درجه ۱و۲و۳ ✔️

 

مسند در کدام شهرستاه بافته می شود؟

۱- در بیجار کردستان

۲- در هرسین باختران

۳- در افشار زنجان

۴- در نمین اردبیل ✔️

 

نمونه سوال گلیم بافی درجه ۲

 

به پشم هایی که ۳۰ میکرون قطر داشته باشند چه گفته می شود؟

۱- پشم درجه۳

۲- پشم درجه 2

۳- پشم درجه۱ ✔️

۴- پشم درجه ۴

 

تیر های افقی موازی پایین، بالا دار چه نام دارد؟

۱- راست روها

۲- کوجی

۳- سردار و زیر دار ✔️

۴- هاف

 

اگر یک طرف دار گلیم بافی بلندتر از طرف دیگر باشد چه عیبی ایجاد می شود؟

۱- باعث نخ کش شدن گلیم میشود

۲- باعث جمع شدن گلیم می شود

۳- باعث بلند آمدن گلیم می شود

۴- باعث سرکجی گلیم می شود ✔️

 

چوب سجاف را کدام قسمت می گذاریم؟

۱- پشت نخ چله کشی در قسمت پایین

۲- لا به لای نخ چله کشی در پایین دار ✔️ 

۳- جای نخ زهوار

۴- لابه لای نخ چله در وسط دار

 

اگر عرض گلیم ۱۰۰ سانتی متر باشد چند واحد ۷ سانتیمتری در دار باید ایجاد کنیم؟

۱- ۱۴ واحد ✔️

۲- ۱۰ واحد

۳- ۸ واحد

۴- ۱۶ واحد

 

اگر بدون سیه بندی به چله کشی بپردازیم چگونه تولید خواهد شد؟

۱- کج و نامنظم ✔️

۲- منظم

۳- عمل سیه بندی هیچ تاثیری ندارد

۴- صاف

 

قبل از سیه بندی کدام قسمت دار را پیدا کرده و علامت می زنیم؟

۱- راست

۲- چپ

۳- وسط زیر دار ✔️

۴- قسمت اول زیر دار و سر دار

 

با چه وسیله ای اندازه های سیه بندی را روی دار ایجاد می کنیم؟

۱- چوب

۲- نخ زهوار

3- سانتی متر ✔️

۴- قلاب

 

سیه بندی در کدام قسمت دار انجام می گردد؟

۱- فقط زیر دار

۲- فقط سر دار

۳- راست روها

۴- هم زیر دار و هم سر دار ✔️

 

با چه وسیله ای در سیه بندی اندازه ها را علامت می کذاریم؟

۱- قلاب

۲- دفه

۳- ماژیک ✔️

۴- سانتی متر

 

نمونه سوالات گلیم بافی درجه دو

 

نخ زهوار بالا، جای قرار گرفتن…….

۱-  چوب کوجی

۲- تسمه مهار

۳- چوب هاف ✔️

۴- نیره

 

نقشه جهت بافت به چه صورت در اختیاره بافنده قرار می گیرد؟

۱- به صورت کامل

۲- به صورت قطعات کوچک ✔️

۳- به طریق کوچک کردن طرح

۴- به طریق بزرک کردن

 

کدام مورد جزء اشکالات در بافت گلیم است؟

۱- نا منظم بودن از ابتدا

۲- حذف چله های اضافی: کم عرضی شدن گلیم ✔️

۳- زنجیر بافی

۴- چله کشی فارسی

 

گوه در چه دارهایی وجود دارد؟

۱- دارهای ترکی

۲- دارهای فارسی

۳- دارهای چوبی ✔️

۴- دارهای فلزی

 

به پشم های که کمتر از ۴۰ میکرون قطر داشته باشد چه می گویند؟

۱- پشم درجه۳

۲- پشم درجه۲ ✔️

3- پشم درجه۱

۴- پشم درجه۴

 

نمونه سوالات آزمون گلیم بافی درجه ۲

 

چله کشی چند نوع است؟

۱- ترکی، عشایری

۲- فارسی، عشایری

۳- عشایری

۴- ترکی، فارسی ✔️

 

بستن کجو چه عملی برای ما انجام می دهد؟

۱- سرعت عمل را کم می کند

۲- سرعت را بیشتر می کند ✔️

۳- تاثیری در سرعت عمل ندارد

۴- نخ های زیر و رو را مشخص می کند

 

زیر سری چه عملی انجام می دهد؟

۱- باعث کوتاه تر شدن کوجی از سطح چله می شود

۲- باعث بلندتر شدن کوجی از سطح چله می شود ✔️

۳- باعث زیباتر شدن عمل کوجی می شود

۴- باعث نامنظمی چله می شود

 

در هنگام کوجی بندی میله ای با قطر هاف روی چوب قرار می دهیم برای چه این کار را انجام می دهیم؟

۱- فضا برای قرار گرفتن هاف بعد از کوجی بندی داشته باشیم ✔️

۲- برای مهار کردن چله کشی

۳- بستن کوجی داحت تر انجام می شود

۴- سرعت کار بیشتر می شود

 

اسم ریگر زنجیر بافی چیست؟

۱- قایق بافی ✔️

۲- نزله

۳- زهوار

۴- کرباس

 

ملیله بافی در کدام منطفه کاربرد دارد؟

۱- بلوچی

۲- ترکی

۳- ترکی و فارسی ✔️

۴- ایلاتی

 

این نوع بافت در روش فارسی کاربرد دارد؟

۱- ملیله بافی

۲- کرباس بافی ✔️

۳- گلیم بافی

۴- قایق بافی

 

نوعی بافت تزئیینی در میان کرباس زده می شود؟

۱- نازگل و نارخاتون

۲- صوف و نازگل

۳- ملیله

۴- نازگل و ملیله ✔️

 

بعد از هر رج  گلیم بافی چه عملی انجام می دهیم؟

۱- از گوه استفاده می کنیم

۲- از دفه استفاده میکنیم ✔️

۳- از قیچی استفاده می کنیم

۴- پایین کشی انجام می گیرد

 

طرح گلیم افشار چگونه است؟

۱- گلهای۶ وجهی و ۸وجهی با رنگ شاد

۲- تصاویر بز، آهو، طاووس و سایر پرنده ها

۳- گلهای ستاه ای به صورت لوزی و در هم نمایان می شوند ✔️

۴- هشت ضلعی، ستاره هشت پره

 

شیریکی پیج بافت سنتی کدام منطقه از کشور است؟

۱- ارسباران

۲- کرمان ✔️

۳-سنندج

۴- کاشان

 

قالیچه خاصی است که اثاثیه را با آن می بندند؟

۱- چیغ

۲- مسند

۳- زیلو

۴- انسی ✔️

 

علت چین چین شدن گلیم چیست؟

۱- سفت بافتن

۲- کم دفه زدن ✔️

۳- نا صاف بافتن

۴- زیاد دفه زدن

 

برش چند مرحله ای چله ها پس از اتمام کار از چه عیبی جلوگیری می کند؟

۱- سرکجی

۲- دورنگی

۳- نخ نما

۴- لوچه ✔️

 

آسیب دیدگی زیاد درگلیم بر اثر چه فرایندی به وجود می آید؟

۱- وارد شدن وسایل نوک تیو به آن

۲- بر اثر ساییدگی

۳- بر اثر در رفتگی ریشه ها

۴- بر اثر سوختگی و پوسیدگی بر اثر رطوبت زیاد ✔️

توضیحات بیشتر

دانلود نمونه سوالات گلیم بافی درجه 2 با جواب : ما برای شما مهمترین سوالات ازمون گلیم بافی درجه 2 با جواب فنی حرفه ای را آماده کرده ایم تا بتوانید در این ازمون قبول شوید

از انجایی که شرکت کنندگان در کلاس های فنی و حرفه ای از تمام نقاط کشور هستند، ما سعی کرده ایم تا به صورت ارزانترین حالت ممکن نمونه سوالات فنی حرفه ای گلیم بافی درجه 2 را محیا کنیم تا همه بتوانند از آن استفاده نمایند.

فرمت سوالات pdf است تا اگر کامپیوتر در اختیار ندارید، بتوانید توسط گوشی موبایل در هر مکان سوالات را مطالعه کرده و برای ازمون فنی حرفه ای آماده شوید.

نمونه سوال امتحان گلیم بافی درجه 2 با جواب به شما کمک می کند تا با نحوه سوالات آزمون فنی و حرفه ای آشنا شوید و بتوانید با استفاده از سوالات ادوار گذشته هم سطح دانش خود را بسنجید و هم نمونه سوالات را در اختیار داشته باشید.

نظرات و دیدگاه ها

5 نظر
امتیاز دهید

تگ مطالب

آزمون گلیم بافی درجه 2,گلیم بافی درجه 2,گلیم بافی درجه 2 فنی و حرفه ای,سوالات تستی گلیم بافی درجه 2,دانلود سوالات گلیم بافی درجه 2 فنی حرفه ای,آزمون گلیم بافی درجه 2, آزمون آزمایشی, آزمون آزمایشی گلیم بافی درجه 2, آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای, آزمون آنلاین, آزمون آنلاین آتلیه, آزمون آنلاین گلیم بافی درجه 2, آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای, آزمون آنلاین گلیم بافی درجه 2, آزمون آنلاین گلیم بافی درجه 2, آزمون آنلاین فنی و حرفه ای, آزمون تستی, آزمون تستی گلیم بافی درجه 2, آزمون دوره های چاپ, آزمون دوره های فنی و حرفه ای, آزمون فنی و حرفه ای, آزمون من, آزمون مهارت های فنی و حرفه ای, امتحان تستی, امتحان تستی گلیم بافی درجه 2, گلیم بافی درجه 2, تک تست,نمونه سوالات آزمون گلیم بافی درجه 2 فنی و حرفه ای با جواب,دانلود نمونه سوالات گلیم بافی درجه 2 فنی حرفه ای,نمونه سوالات گلیم بافی درجه 2 فنی و حرفه ای,نمونه سوالات گلیم بافی درجه 2 ارشاد,کتاب مجموعه سوالات گلیم بافی درجه 2,دانلود رایگان کتاب گلیم بافی درجه 2,خرید کتاب گلیم بافی درجه 2,نمونه سوالات آزمون گلیم بافی درجه 2 فنی و حرفه ای,نمونه سوالات تستی گلیم بافی درجه 2 با جواب رایگان,نمونه سوالات آزمون ادواری گلیم بافی درجه 2,نمونه سوالات فنی حرفه ای گلیم بافی درجه 2,آزمون عملی گلیم بافی درجه 2,آزمون آنلاین گلیم بافی درجه 2,فنی و حرفه ای,سوالات فنی و حرفه ای,آزمون فنی و حرفه ای,آزمون گلیم بافی درجه 2,گلیم بافی درجه 2,گلیم بافی درجه 2 فنی و حرفه ای,سوالات تستی گلیم بافی درجه 2,دانلود سوالات گلیم بافی درجه 2 فنی حرفه ای,آزمون گلیم بافی درجه 2,آزمون آزمایشی,آزمون آزمایشی گلیم بافی درجه 2,آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای تک تست, آزمون, آزمون گلیم بافی درجه 2,گلیم بافی درجه 2,گلیم بافی درجه 2 فنی و حرفه ای,سوالات تستی گلیم بافی درجه 2,دانلود سوالات گلیم بافی درجه 2 فنی حرفه ای,آزمون گلیم بافی درجه 2, آزمون آزمایشی, آزمون آزمایشی گلیم بافی درجه 2, آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای, آزمون آنلاین, آزمون آنلاین آتلیه, آزمون آنلاین گلیم بافی درجه 2, آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای, آزمون آنلاین گلیم بافی درجه 2, آزمون آنلاین گلیم بافی درجه 2, آزمون آنلاین فنی و حرفه ای, آزمون تستی, آزمون تستی گلیم بافی درجه 2, آزمون دوره های چاپ, آزمون دوره های فنی و حرفه ای, آزمون فنی و حرفه ای, آزمون من, آزمون مهارت های فنی و حرفه ای, امتحان تستی, امتحان تستی گلیم بافی درجه 2, گلیم بافی درجه 2, تک تست,نمونه سوالات آزمون گلیم بافی درجه 2 فنی و حرفه ای با جواب,دانلود نمونه سوالات گلیم بافی درجه 2 فنی حرفه ای,نمونه سوالات گلیم بافی درجه 2 فنی و حرفه ای,نمونه سوالات گلیم بافی درجه 2 ارشاد,کتاب مجموعه سوالات گلیم بافی درجه 2,دانلود رایگان کتاب گلیم بافی درجه 2,خرید کتاب گلیم بافی درجه 2,نمونه سوالات آزمون گلیم بافی درجه 2 فنی و حرفه ای,نمونه سوالات تستی گلیم بافی درجه 2 با جواب رایگان,نمونه سوالات آزمون ادواری گلیم بافی درجه 2,نمونه سوالات فنی حرفه ای گلیم بافی درجه 2,آزمون عملی گلیم بافی درجه 2,آزمون آنلاین گلیم بافی درجه 2,فنی و حرفه ای,سوالات فنی و حرفه ای,آزمون فنی و حرفه ای,آزمون گلیم بافی درجه 2,ازمون گلیم بافی درجه 2,دانلود سوالات گلیمبافی فنی حرفه ای,آزمون گلیمبافی, آزمون آزمایشی, آزمون آزمایشی گلیمبافی, آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای, آزمون آنلاین, آزمون آنلاین آتلیه, آزمون آنلاین گلیمبافی, آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای, آزمون آنلاین گلیمبافی, آزمون آنلاین گلیمبافی,آزمون گلیم بافی درجه 2,گلیم بافی درجه 2,گلیم بافی درجه 2 فنی و حرفه ای,سوالات تستی گلیمبافی,دانلود سوالات گلیم بافی درجه 2 فنی حرفه ای,ازمون گلیم بافی درجه 2, ازمون آزمایشی, ازمون ازمایشی گلیمبافی درجه 2