نمونه سوالات آزمون آداب (بیمه مرکزی) با جواب

✅ سوالات آزمون آداب (بیمه مرکزی) با جواب - 1403

✅ کامل ترین نمونه سوالات آزمون آداب (بیمه مرکزی) با جواب با جواب

11900 8900 تومان
حراج
نمونه سوالات را یگان آزمون آداب (بیمه مرکزی) با جواب فنی حرفه ای

نمونه سوالات رایگان آزمون آداب (بیمه مرکزی) با جواب

طبق ماده ۶ قانون بیمه، در کدامیک از موارد زیر ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم (به نام حامل) تنظیم شود؟

الف) بیمه شخص ثالث 

ب) بیمه حملونقل  ✔️

ج) بیمه عمر 

د) بیمه درمان

 

اینکه یکی از طرفین عقد همه شرایط عقد را معین نماید و طرف دیگر آن را قبول یا رد کند، بیانگر کدامیک از خصوصیت عقد بیمه است؟

الف) معوض بودن

ب) تشریفاتی بودن

ج) الحاقی بودن ✔️

د) مستمر بودن

 

کدامیک از جملات زیر در خصوص شورایعالی بیمه صحیح نیست؟

الف) اعضای شورایعالی بیمه ده نفرهستند.

ب) رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ا رئیس شورایعالی بیمه است و در جلسات شورا حق رأی ندارد.

ج ) صورتجلسات مذاکرات شورا در سندیکای بیمه گران ایران نگهداری میشود. ✔️

د) مدیرعامل یکی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران عضو شورایعالی بیمه است

 

درصورتیکه یک ریسک مشخص تحت پوشش چند بیمه نامه باشد، پرداخت خسارت بابت آن چگونه است؟

الف) طبق اصل مشارکت به نسبت سهم پوشش ریسک مقید در بیمه نامه ها ✔️

ب) طبق اصل تعدد بیمه ای ۱۰۰ درصد خسارت تحت پوشش فقط از یک بیمه نامه دریافت میشود.

ج) طبق توافق بین بیمه گران مختلف صادرکننده بیمه نامه ها

د) کلیه خسارات باید توسط بیمه گر اول جبران شود و سایر بیمه گران هیچ تعهدی ندارند

 

کدامیک از گزینه های زیر بیمه گران را قادر میسازد تا میزان حق بیمه بسیاری از ریسکهای بیمه ای را به نحوی دقیق ارزیابی کنند؟

الف) قانون اعداد بزرگ ✔️

ب) اصل حد اعلای حسن نیت

ج) اصل جبران خسارت

د) اصل غرامت

 

دانلود سوالات آزمون آداب با جواب

 

کدامیک از گزینه های زیر بیمه عمر به شرط حیات را توصیف میکند؟

الف) قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد میکند در مقابل دریافت حق بیمه، سررمایه مندرج در بیمه نامه را در صورت فوت بیمه شده قبل از انقضای زمان معین به ذینفع بپردازد.

ب) قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد میکند در مقابل دریافت حق بیمه، سرمایه بیمه نامه را در انقضای مدت بیمه و به شررط حیرات بیمه شده بپردازد. ✔️

ج) قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد میکند در مقابل دریافت حق بیمه، سرمایه ثابتی را قبل از انقضای مدت بیمه و به شرط حیرات بیمه شده بپردازد.

د) قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد میکند در مقابل دریافت حق بیمه، سرمایه بیمه را در صورت فوت بیمه شده پس از انقضای مدت بیمه بپردازد

 

براساس مفاد آیین نامه ۶۸ کدامیک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

الف) در انواع بیمه های زندگی جز بیمه خطر فوت زمانی، بیمه گذار میتواند در صورت تشکیل ذخیره ریاضی، درخواست بازخرید کل یا درصدی از بیمه نامه خود را نماید.

ب) ارزش بازخرید بیمه نامه زندگی حداقل معادل ۸۵ درصد ذخیره ریاضی بیمه نامه است. ✔️

ج) درصورتیکه ذینفع در بیمه نامه زندگی بستانکار بیمه گذار باشد، حق بازخرید موکول به موافقت کتبی بستانکار است.

د) بیمه گذار پس از پرداخت لااقل حق بیمه دو سال تمام میتواند درخواست وام نماید

 

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در صورت فوت بیمه شده چه مبلغی به ذینفع پرداخت میشود؟

الف) خسارتی پرداخت نمیشود.

ب) سرمایه فوت به صورت کامل پرداخت میشود.

ج) سرمایه فوت به علاوه اندوخته ریاضی به کسر کسورات قانونی پرداخت میشود. ✔️

د) اندوخته بیمه نامه با احتساب جریمه دیرکرد و سود مشارکت پرداخت میشود

 

نمونه سوالات امتحان آداب با جواب

 

مؤسسات بیمه موظفند قبل از صدور بیمه نامه عمر انفرادی شامل خطر فوت، چه اقداماتی را انجام دهند؟

الف ) وضعیت سلامت بیمه شده را به روش بالینی تعیین نماید.

ب ) فرم پرسشنامه توسط بیمه شده تکمیل و در صورت لزوم معاینه پزشکی از وی انجام شده و به تناسب وضعیت سلامت ، حق بیمه تعیین شود. ✔️

ج ) بر اساس سن بیمه شده نسبت به محاسبه ریسک و اعلام نرخ حقبیمه اقدام کنند.

د ) بر اساس شرایط مورد درخواست بیمه گذار ، نسبت به صدور بیمه نامه اقدام نماید

 

در بیمه عمر زمانی تجدیدپذیر، ……….

الف) بیمه نامه میتواند پس از انقضای مدت بیمه، بدون انجام معاینات پزشکی جدید و صرفاً با افزایش حق بیمه تمدید گردد. ✔️

ب) بیمه نامه میتواند پس از انقضای مدت بیمه، با انجام معاینات پزشکی جدید تمدید گردد.

ج) بیمه نامه بهصورت اتوماتیک و در دوره های زمانی مشخص تمدید میگردد.

د) بیمه نامه به مدت یکماه قابل تمدید است.

 

کدامیک از موارد زیر جزء استثنائات بیمه ظروف تحت فشار صنعتی نیست؟

الف) خسارت وارده به ظروف تحت فشار صنعتی در اثر آزمایش هیدرولیکی

ب) خسارت ناشی از ترکیدن و متلاشی شدن ظروف تحت فشار صنعتی ✔️

ج) خسارت ناشی از تغییر شکل تدریجی ظروف تحت فشار صنعتی درصورتیکه منجر به متلاشی شدن یا ترکیدن آنها نگردد.

د) خسارت ناشی از لایه لایه شدن، ترک خوردن، متورم شدن ظروف تحت فشار صنعتی درصورتیکه منجر به متلاشی شدن یا ترکیدن آنها نگردد.

 

درجه بندی نمایندگان چگونه انجام میشود؟

الف) توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا. 

ب) توسط شرکتهای بیمه ✔️

ج) توسط مؤسسات درجه بندی 

د) توسط سندیکای بیمه گران ایران

 

کدامیک از موارد زیر در بیمه حوادث پوشش داده نمیشود؟

الف) حقوق بیکاری ✔️

ب) فوت 

ج) هزینه های پزشکی ناشی از حادثه 

د) قطع عضو

 

در تعیین نرخ حق بیمه در رشته هواپیما توجه به کدامیک از عوامل توسط شرکت های بیمه ضروری است؟

الف) ارزش هواپیما 

ب) مدت پرواز سالانه

ج) نوع کاربرد هواپیما (آموزشی، مسافری، باری و ...)

د) هر سه گزینه صحیح است ✔️

توضیحات بیشتر

دانلود نمونه سوالات آزمون آداب با جواب : ما برای شما مهمترین سوالات آزمون آداب با جواب فنی حرفه ای را آماده کرده ایم تا بتوانید در این ازمون قبول شوید

از انجایی که شرکت کنندگان در کلاس های فنی و حرفه ای از تمام نقاط کشور هستند، ما سعی کرده ایم تا به صورت ارزانترین حالت ممکن نمونه سوالات فنی حرفه ای را محیا کنیم تا همه بتوانند از آن استفاده نمایند.

فرمت سوالات pdf است تا اگر کامپیوتر در اختیار ندارید، بتوانید توسط گوشی موبایل در هر مکان سوالات را مطالعه کرده و برای ازمون فنی حرفه ای آماده شوید.

نمونه سوال امتحان آزمون آداب با جواب به شما کمک می کند تا با نحوه سوالات آزمون فنی و حرفه ای آشنا شوید و بتوانید با استفاده از سوالات ادوار گذشته هم سطح دانش خود را بسنجید و هم نمونه سوالات را در اختیار داشته باشید.

نظرات و دیدگاه ها

5 نظر
امتیاز دهید

تگ مطالب

آزمون آداب,سوالات آزمون آداب,تست آنلاین آزمون آداب,آداب,نمونه سوالات رایگان,نمونه سوالات آزمون آداب,نمونه سوالات آداب,آزمون بیمه,نمونه سوالات بیمه,آزمون بیمه,نمونه سوالات ازمون اداب,نمونه سوالات آزمون آداب با جواب,آزمون آداب بیمه مرکزی,سوالات آداب,ازمون انلاین اداب,ازمون انلاین بیمه مرکزی,بیمه,ازمون بیمه,سوالات بیمه,سوالات ازمون بیمه اداب,ازمون اداب چیست,سرفصل های ازمون اداب,ازمون انلاین بیمه اداب,سوالات تستی ازمون آداب,نمونه سوال بیمه اداب,نمونه سوال تستی آزمون آداب,قبولی در ازمون اداب,قبولی در آزمون بیمه,نمونه سوالات آداب با جواب pdf,دانلود نمونه سوالات آزمون اداب,سوالات بیمه مرکزی,نمونه سوالات آزمون بیمه مرکزی آداب,نمونه سوالات رایگان آداب,نمونه سوالات آزمون آداب بیمه مرکزی,سوالات آزمون آداب با جواب,نمونه سوالات آزمون آداب با پاسخ,دانلود نمونه سوالات آزمون آداب با جواب,نمونه سوالات آزمون آداب بیمه مرکزی,منابع آزمون آداب بیمه مرکزی,سوالات ازمون اداب بیمه مرکزی,دانلود نمونه سوالات آزمون آداب بیمه مرکزی,دانلود نمونه سوالات آداب بیمه مرکزی,جدیدترین و مهمترین سوالات دوره های گذشته آزمون آداب بیمه مرکزی با پاسخنامه,سوالات ازمون بیمه مرکزی,نمونه سوالات بیمه مرکزی با جواب,دانلود نمونه سوالات بیمه مرکزی با جواب