نمونه سوالات گلدوزی دستی با جواب

✅ سوالات گلدوزی دستی با جواب - 1403

✅ کامل ترین نمونه سوالات گلدوزی دستی با جواب با جواب

9900 7500 تومان
حراج
نمونه سوالات را یگان گلدوزی دستی با جواب فنی حرفه ای

نمونه سوالات رایگان گلدوزی دستی با جواب

نمونه سوالات رایگان گلدوزی دستی با جواب

 

از مهمترین ابزار کار گلدوزی به شمار می رود که انواع مختلف دارد.

۱- سوزن

۲- قیچی

۳- کارگاه ✔️

۴- نخ

 

کارگاه در امر گادوزی از این جهت حائز اهمیت است که…………

۱- وسیله ای جهت تسهیل در دوخت

۲- از چروک شدن و جمع شدن پارچه می کند ✔️

۳- نمی گذارد دوختها با هم تداخل کند

۴- فقط برای پارچه هایی که با بافت درشت جهت تسهیل در دوخت

 

نقش آقرین بر روی پارچه با استفاده از سوزن و نخ های رنگی و طرح از پیش تعیین شده

۱- گلدوزی ✔️

۲- تکه دوزی

۳- سرمه دوزی

۴- شماره دوزی

 

هنر گلدوزی مستلزم……..

۱- مستلزم همراه داشتن ابزار کاراولیه همراه باطرح است

۲- مستلزم رعایت نکات اولیه مهم دوخت است

۳- مستلزم صرف وقت وداشتن صبروخلاقیت وظرافت است ✔️

۴- مستلزم خلاقیت وظرافت است

 

سابقه سوزن دوزی درایران حدود چه  دوره ای بوده است ؟

۱- ۶۵۰ تا ۳۲۰ بیش ازمیلاد-ساسانیان

۲- ۵۵۰ تا ۳۳۰ بیش از میلاد – دوره هخامنشیان ✔️

۳- ۵۷۰ تا ۲۳۰ بیش از میلاد –دوره اشکانیان

۴- ۵۰۵ تا ۳۰۳ بیش از میلاد – دوره زندیان

 

دانلود سوالات گلدوزی دستی فنی حرفه ای

 

طبق کاوش های باستان شناسی …….مشخص شده درسده…….زردوزی وتولید پارچه های زربفت در ایران رواج داشته ؟

۱- ایران –سده چهارم

۲- فرانسه-سده سوم

۳- روسیه – سده چهرم

۴- روسیه – سده سوم ✔️

 

کوک های یکنواختی است روی خط مستقیم یا منحنی دوخته میشود

۱- شلال پیچ

۲- بخیه ساده

۳- شلال ساده ✔️

۴- کوک ساده

 

این دوخت در درخت رگ برگ ها یا ساقه ویا پر کردن یک سطح کار برد دارد دوخت های پشت و روی پارچه شبیه به هم است.

۱- ساقه دوزی ✔️

۲- شلال ساده

۳- بخیه ساده

۴- بست دوزی

 

در شلال پیچ …….

۱- ابتدا بخیه هایی ریزی درمحل مورد نظر دوخته سپس سوزن به شکل مار پیچ از میان بخیه هی ریز دوخته شده رد میکنیم

۲- ابتدا شلال های ساده در محل مورد نظر دوخته سپس به شکل مار پیچ از میان شلال های دوخته شده رد میکنیم ✔️

۳- ابتدا کوک های یکنواختی رفته  سپس سوزن را به شکل مارپیچ ازمیان کوک های دوخته شده رد میکنیم

۴- ابتدا زیکزاک های یکنواخت  دوخته سپس سوزن رابه شکل  مارپیچ  از میان زیکزاک های دوخته شده رد میکنیم

 

دراین دوخت بخیه ها یی کوتاه  در یک خط به دنبال هم قرار میگیرد.

۱- شلال ساده

۲- بخیه ساده ✔️

۳- شلال مار پیچ

۴- کوک ساده

 

سوالات امتحان گلدوزی فنی حرفه ای با جواب

 

در دوخت بخیه تزیینی هرچه…….

۱- هر چه ضخامت نخ های مار پیچ بیشتر باشد جلوه بیشتری دارد ✔️

۲- هرچه ضخامت نخ های مارپیچ کمترباشد جلوه بیشتر دارد

۳- هرچه ضخامت نخ کمتر باشد جلوه کمتری دارد .

۴- هر چه پرز نخ بیشتر باشد جلوه بهتری دارد.

 

در بست دوزی نکته مهمی که وجود دارد ؟

۱- حتما” از نخ ضخیم با دوخت بست های یک اندازه انجام گیرد

۲- فاصله دوخت بستها باید زیاد باشد

۳- فاصله دوخت بست ها باید یک اندازه باشد ونخ زیر را خوب باید نگاه داشت ✔️

۴- از دو نوع نخ عمامه و ابریشم  استفاده کرد

 

کاربرد این دوخت بیشتر در حاشیه لباس و تزیین سجاده است

۱- بست دوزی ✔️

۲- حاشیه دوزی

۳- سرمه دوزی

۴- قیطان دوزی

 

با استفاده از طیف های رنگی مختلف در گلدوزی از دوخت ……همانند نقاشی سایه روشن ایجاد کنید.

۱- ساتن دوزی

۲- زنجیره دوزی

۳- ساقه دوزی

۴- توپر دوزی ✔️

 

از کدام دوخت جهت ایجاد سایه روشن در طرح استفاده میکنیم

۱- ساتن دوزی

۲- زنجیره دوزی

۳- ساقه دوزی

4- تو پر دوزی ✔️

 

نمونه سوالات فنی حرفه ای گلدوزی با جواب

 

این نوع دوخت ابتدا وانتها ی هر شلال روی خطوط طرح است.

۱- زنجیره دوزی

۲-ساتن دوزی ✔️

۳- توپر دوزی

۴- ساقه دوزی

 

نوعی توپر دوزی است که در این دوخت شلالهایی کنار هم با توجه به طرح مورد نظر دوخته میشود

۱- زنجیره دوزی

۲- ساتن دوزی ✔️

۳- توپر دوزی

۴- ساقه دوزی

 

این دوخت همانند زنجیره ساده دوخته میشود با این تفاوت که حلقه های زنجیره را باز تر بگیرند

۱- زنجیره دوزی

۲-زنجیرروی ✔️

۳- زنجیر دوبل

۴- دوخت پر

 

این دوخت همانند زنجیر ساده دوخته  میشودبااین تفاوت که جهت دوخت از سمت راست به چپ و از چپ به راست تغییر میکند.

۱-زنجیره روی

۲- زنجیره ذوبل ✔️

۳- زنجیره دوزی

۴-دوخت پر

 

تنها دوختی که بین دو خط موازی انجام میگیرد ؟

۱- دندان موشی

۲- زنجیره دوبل

۳- زیکزاگ ✔️

۴- بخیه رومانی

 

فرقی بین گره فرانسوی و گره رکوکو در چیست؟

۱- هیچ فرقی نمی کند

۲- گره فرانسوی بعد از اینکه نخ به دور سوزن حلقه کردیم سپس سوزن را در کنار همان نقطه به پارچه فرو می بریم ولی در گره  رکو ک به فاصله ۶-۵ میلمتر در پارچه فرو میبریم ✔️

۳-در گره فرانسوی بافاصله چند میلی متر در پارچه فرو برده می شود ولی در گره رکوکو بدون فاصله انجام می گیرد

۴- کاربرد گره فرانسوی برای ساقه و برگ گل است ولی رکوکو جهت خالها و نقطه به کار میرود

 

جزوه گلدوزی دستی فنی و حرفه ای

 

دوختی که به صورت یک بعلاوه و سپس بعلاوه دیگری می دوزیم سپس بعلاوه کوچکتری از مرکز این دوخت چیست؟

۱- تار عنکبوتی

۲- بخیه رومانی

۳- ستاره دوزی ✔️

۴- دندان موشی

 

از تکه های پارچه باقی مانده از خیاطی استفاده کرده و با کنار هم قرار دادن و هماهنگی پارچه ها چه نوع دوختی به وجود می اید؟

۱- ژور دوزی

۲- تکه دوزی ✔️

۳- شبکه دوزی

۴- شماره دوزی

 

کدام دوخت برای تکه دوزی مناست است؟

۱- دندان موشی ✔️

۲- زیگزاگ

۳- شلال ساده

۴- بخیه روماتی

 

با چند روش می توان تکه دوزی کرد؟

۱- یک روش

۲- دو روش

۳- سه روش ✔️

۴- چهار روش

 

دانلود کتاب گلدوزی دستی فنی و حرفه ای 

 

رعایت چه نکاتی جهت حفظ کیفیت و عمر بیشتر کارهای سوزن دوزی لازم است؟

۱- گردگیری- شستشو- بهداشت

۲- گردگیری- شستشو- اتوکشی- نکات ایمنی  بهداشت ✔️

۳- اتو کشی- شستشو- ایمنی

۴- گردگیری- اتو کشی- ایمنی و بهداشت

 

اگر پارچه سوزن دوزی ده در معرض گرد و غبار قرار گرفت باید………

۱- آنها را از محل خود جدا کرده و در معرض هوای آزاد قرار داد بعد با قطعه چوب نرمی به آن ضربه زد تا گرد و غبار آن گرفته شود ✔️

۲- باید آنها را از قاب در آورده و به آرامی آنها را تکان داد با گرد غبار آن گرفته شود

۳- باید آنها را قاب در آورده و با جارو برقی گردو غبار آن را گرفت

۴- باید آنها را از قاب در آورده و با یک دستمال مرطوب گردو غبار آن را گرفت

 

کدام جمله صحیح است؟

۱- در کار سوزن دوزی فرقی نمی کند که نخها رنگی ثابتی دادند یا نه

۲- از چلادندن پارچه سوزن دوزی شده بعد از شستشو جدا خوداری کنید ✔️

۳- پارچه سوزن دوزی را بعد از شستشوحتما روی یک صفحه فلزی خشک کرد

۴- پارچه سوزن دوزی را بعد از شستشو هوای آزاد قرار ندهیم

 

باید توجه داشت که هرکز روی پارچه گلدوزی شده را نباید……….کرد.

۱-رنگ

۲- رنگ و طراحی

۳- اتو ✔️

۴- مرطوب

 

درمواقعی که پارچه گلدوزی شده استفاده نمی شود چه باید کرد؟

۱- آنها را دریک لوله مقوایی پیچیده بعد مواد دور کننده بید بعد یک کیسه پلاستیکی یا کاغذ پیچید ✔️

۲- در یک کیسه تمیز نایلونی گذاشت و در یک مکان مناسب قرار داد

۳- در میان کاغذ برش پیچیده و در یک جای مناسب قرار داد

۴- می توان از یک پارچه ضخیم جهت پیچیده آن استفاه کرد

 

برای حفظ و نگهداری سوزن دوزیهایی که استفاده نمی شود آنها را در چه رطوبت مناسبی باید قرار داد؟

۱- ۶۰% الی ۷۰% ✔️

۲- ۶۰% الی ۸۰%

۳- ۷۰ الی ۸۰%

۴- ۶۸% الی ۷۵%

 

کدامیک از مواد زیر مربوط به رعایت ایمنی می باشد

۱- پارچه گلدوزی شده را در هوای آزاد بدور از نور خورشید قرار داد

۲- از تا زدن سوزن دوزیها خوداری کنید زیرا باعث کاهش استحکام تار و پود پارچه میشود

۳- پارچه گلدوزی شده را از آب خارج کنید و روی حوله تمیزی قرار داد و حوله را لوله کنید تا آب اضافه آن گرفته شود

۴- درحین بافتن از شوخی کردن به وسیله میل های بافتنی جدا بپرهیزید ✔️

 

جهت استحلکام تار و پود پارچه سوزن دوزی از ……..خوداری کنید

۱- از نا زدن ✔️

۲- لوله کردن

۳- اتو

۴- کارگاه

 

توقف بیش از حد اطو به روی پارچه و یا گرم شدن بیش از حد اطوهای غیر استاندارد سبب………میشود.

۱- از بین رفتن رنگ پارچه

۲- سوختن و زرد شدن پارچه ✔️

۳- سوختن پارچه

۴- زرد شدن پارچه

 

برای اینکه دچار برق گرفتگی و آتش سوزی هنگام اطو کردن نشویم چه باید کرد؟

۱- از سالم بودن روپوش محافظ سیم اطمینان حاصل نماییم ✔️

۲- از سیم ارت استفاده کنیم

۳- در جای مرطوب یا با دست مرطو اطو نکنیم

۴- جهت استفاده از اطو از تراس استفاده کنیم

 

برای اینکه درهنگام سوزن دوزی دچار بریدگی انگشتان نشویم چه باید کرد؟

۱-از قیچی برای قطع کردن نخ استفاده کنیم

۲- برای قطع کردن نخ از قیچی و از بستن نخ دور انگشتان و اعمال نیرو برای پاره کردن نخ بپرهیزید ✔️

۳- از انگشتانه استفاده کنیم

۴- از قیچی و انگشتانه استفاده کینم

 

بیشتر در حاشیه گلدوزی های تزئینی و کاربردی استفاده می شود.

۱- ژور دوزی ✔️

۲- شبکه دوزی

۳- ستاره دوزی

۴- شماره دوزی

 

این دوخت از گذشته برای تزئین حاشیه انجام می شده است.

۱- شبک دوزی

۲- ژور دوزی ✔️

۳- شماره دوزی

۴- ستاره دوزی

 

از ژور دوزی بیشتر برای چه سمت از گلدوزیهای انجام می شود.

۱- در قسمت طرح اصلی گلدوزی

۲- برای برگهایی گلدوزی

۳- حلشیه گلدوزی ✔️

۴- وسط گلدوزیها

 

هر چه نمره سوزن……باشد سوزن……..است.

۱- ظریفتر / درشتر ✔️

۲- درشتر / ظریفتر

۳- ظریفتر / ظریفتر

۴- درشتر / درشتر

توضیحات بیشتر

دانلود نمونه سوالات گلدوزی دستی با جواب : ما برای شما مهمترین سوالات ازمون گلدوزی دستی با جواب فنی حرفه ای را آماده کرده ایم تا بتوانید در این ازمون قبول شوید

نمونه سوال امتحان گلدوزی دستی با جواب به شما کمک می کند تا با نحوه سوالات آزمون فنی و حرفه ای آشنا شوید و بتوانید با استفاده از سوالات ادوار گذشته گلدوزی دستی هم سطح دانش خود را بسنجید و هم نمونه سوالات را در اختیار داشته باشید.

از انجایی که شرکت کنندگان در کلاس های فنی و حرفه ای از تمام نقاط کشور هستند، ما سعی کرده ایم تا به صورت ارزانترین حالت ممکن نمونه سوالات فنی حرفه ای گلدوزی دستی را محیا کنیم تا همه بتوانند از آن استفاده نمایند.

فرمت سوالات pdf است تا اگر کامپیوتر در اختیار ندارید، بتوانید توسط گوشی موبایل در هر مکان سوالات را مطالعه کرده و برای ازمون فنی حرفه ای آماده شوید.

نظرات و دیدگاه ها

5 نظر
امتیاز دهید

تگ مطالب

آزمون گلدوز دستی,گلدوز دستی,گلدوز دستی فنی و حرفه ای,سوالات تستی گلدوز دستی,دانلود سوالات گلدوز دستی فنی حرفه ای,آزمون گلدوز دستی,آزمون آزمایشی,آزمون آزمایشی گلدوز دستی,آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای,آزمون آنلاین,آزمون,آزمون آنلاین گلدوز دستی,آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای,آزمون آنلاین گلدوز دستی,آزمون آنلاین گلدوز دستی,آزمون آنلاین فنی و حرفه ای,آزمون تستی,آزمون تستی گلدوز دستی,آزمون دوره های گلدوزی,آزمون دوره های فنی و حرفه ای,آزمون فنی و حرفه ای,آزمون من,آزمون مهارت های فنی و حرفه ای,امتحان تستی,امتحان تستی گلدوز دستی,گلدوز دستی,نمونه سوالات گلدوزی,نمونه سوالات آزمون گلدوز دستی فنی و حرفه ای با جواب,دانلود نمونه سوالات گلدوز دستی فنی حرفه ای,نمونه سوالات گلدوز دستی فنی و حرفه ای,نمونه سوالات گلدوز دستی ارشاد,کتاب مجموعه سوالات گلدوز دستی,دانلود رایگان کتاب گلدوز دستی,خرید کتاب گلدوز دستی,نمونه سوالات آزمون گلدوز دستی فنی و حرفه ای,نمونه سوالات تستی گلدوز دستی با جواب رایگان,نمونه سوالات آزمون ادواری گلدوز دستی,نمونه سوالات فنی حرفه ای گلدوز دستی,آزمون عملی گلدوز دستی,آزمون آنلاین گلدوز دستی,فنی و حرفه ای,سوالات فنی و حرفه ای,آزمون فنی و حرفه ای,آزمون گلدوز دستی,گلدوز دستی,گلدوز دستی فنی و حرفه ای,سوالات تستی گلدوز دستی,دانلود سوالات گلدوز دستی فنی حرفه ای,آزمون گلدوز دستی,آزمون آزمایشی,آزمون آزمایشی گلدوز دستی,آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای,آزمون,آزمون گلدوز دستی,گلدوز دستی,گلدوز دستی فنی و حرفه ای,سوالات تستی گلدوز دستی,دانلود سوالات گلدوز دستی فنی حرفه ای,آزمون گلدوز دستی,آزمون آزمایشی,آزمون آزمایشی گلدوز دستی,آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای,آزمون آنلاین,,آزمون آنلاین گلدوز دستی,آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای,آزمون آنلاین گلدوز دستی,آزمون آنلاین گلدوز دستی,آزمون آنلاین فنی و حرفه ای,آزمون تستی,آزمون تستی گلدوز دستی,آزمون دوره های چاپ,آزمون دوره های فنی و حرفه ای,آزمون فنی و حرفه ای,آزمون من,آزمون مهارت های فنی و حرفه ای,امتحان تستی,امتحان تستی گلدوز دستی,گلدوز دستی,نمونه سوالات آزمون گلدوز دستی فنی و حرفه ای با جواب,دانلود نمونه سوالات گلدوز دستی فنی حرفه ای,نمونه سوالات گلدوز دستی فنی و حرفه ای,نمونه سوالات گلدوز دستی ارشاد,کتاب مجموعه سوالات گلدوز دستی,دانلود رایگان کتاب گلدوز دستی,خرید کتاب گلدوز دستی,نمونه سوالات آزمون گلدوز دستی فنی و حرفه ای,نمونه سوالات تستی گلدوز دستی با جواب رایگان,نمونه سوالات آزمون ادواری گلدوز دستی,نمونه سوالات فنی حرفه ای گلدوز دستی,آزمون عملی گلدوز دستی,آزمون آنلاین گلدوز دستی,فنی و حرفه ای,سوالات فنی و حرفه ای,آزمون فنی و حرفه ای,آزمون گلدوز دستی,ازمون گلدوز دستی,دانلود سوالات گلدوزی فنی حرفه ای,آزمون گلدوزی,آزمون آزمایشی,آزمون آزمایشی گلدوزی,آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای,آزمون آنلاین,,آزمون آنلاین گلدوزی,آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای,آزمون آنلاین تولیدات چرمی دست دوز,آزمون آنلاین تولیدات چرمی دست دوز,آزمون گلدوز دستی,گلدوز دستی,گلدوز دستی فنی و حرفه ای,سوالات تستی گلدوزی,دانلود سوالات گلدوز دستی فنی حرفه ای,ازمون گلدوز دستی,ازمون آزمایشی,ازمون ازمایشی گلدوزی دستی