نمونه سوالات جوشکاری E3 با جواب

✅ سوالات جوشکاری E3 با جواب - 1403

✅ کامل ترین نمونه سوالات جوشکاری E3 با جواب با جواب

8900 7700 تومان
حراج
نمونه سوالات را یگان جوشکاری E3 با جواب فنی حرفه ای

نمونه سوالات رایگان جوشکاری E3 با جواب

افت ولتاژ در جوشکاری به دلیل:

۱- طول زیاد کابل جوشکاری است.

۲- قطر زیاد یا بالای کابل است.

۳- شل بودن اتصالات است.

۴- همه موارد ✔️

 

شیارهای داخل انبر الکترودگیر(انبر جوشکاری) برای:

۱- محکم نگهدارشتن الکترود است.

۲- قرار گرفتن قسمت برهنه تخت زاویای مختلف مورد نیاز ✔️

۳- خوب قرار گرفتن دو لبه انبر جوش

۴- هدایت جریان برق

 

در جوشکاری با قوس الکتریک قسمتی از حرارت ایجاد شده به وسائل مختلف تلف میشود.

۱- بوسیله سرباره

۲- بوسیله تشعشع

۳- بوسیله گازهای ایجاد شده ود محوط یونیزاسیون وانتقال حرارت به قسمت های فوقانی الکترود

۴- همه موارد ✔️

 

نمونه سوالات جوشکاری e3 با جواب

 

برای تشکیل قوس الکتریکی از چه نوع جریان استفاده میشود؟

۱- جریان متناوب با آمپر کم

۲- جریان AC یا DC با آمپر زیاد و ولتاژ کم

۳- جریان مستقیم DC با فشار زیاد

۴- جریان AC یا DC با ولتاژ زیاد و آمپر کم ✔️

 

 حداقل ولتاژی که برای برقراری قوس الکتریکی لازمست؟

۱- ۱۴ ولت ✔️

۲- ۲۰ ولت

۳- ۴۰ ولت

۴- ۱۰۰ ولت

 

چه عواملی جهت تنظیم آمپر دارای اهمیت است؟

۱- ضخامت قطعه کار

۲- حالت جوشکاری

۳- نوع الکترود و نوع اتصال و درز

۴- همه موارد ✔️ 

نمونه سوالات جوشکاری e3

 

در هنگام برشکاری علت واقعی این که مواد مذاب به سمت بالا پرتاب میشود عبارتست از:

۱- عدم پیش گرمایش صحیح

۲- کوچک بودن نازل برشکاری

۳- کم بودن فشار اکسیژن

۴- همه موارد ✔️

 

برای ایجاد حرکت دوارنی سنگ سیباده از کدام انرژی استفاده میشود؟

۱- هیدرولیک

۲- پنوماتیک 

۳- الکتریکی ✔️

۴- ۱و۲

 

در هنگام برشکاری با گاز چنانچه شعله پس بزند ( تو بکشد ) چه عملی را در این شرایط انجام داد؟

۱- سریع اکسیژن را میبندیم ✔️

۲- سریع گاز استیلین را می بندیم.

۳- سریع مشعل را داخل ظرف آب میکنیم

۴- شیر فلکه قرمز رنگ روی مشعل را می بندیم.

 

کدامیک از الکترودهای زیر را طریق هوا رطوبت بیشتری جذب میکند؟

۱- الکترودهای پودر آهن دار

۲- الکترودهای کم هیدروژن ✔️

۳- الکترودهای بدون پوشش

۴- الکترودهای با پوشش مواد معدنی

 

یکی از وظایف پوشش شیمایی الکترود عبارت از:

۱- جلوگیری از تولید جرقه

۲- بهبود نفوذ جوش

۳- محافظت از قوس الکتریکی ✔️

۴- افزایش فلز جوش (افزایش نرخ رسوب)

 

حروف ضمیمه در سیستم شماره گذاری AWS کدامیک از مفاهیم زیر داراست؟ به عنوان مثال الکترود E7010-A

1- سلولز

۲- آلیاژ یا عناصر آلیاژی ✔️

۳- پودر آهن

۴- هیدروژن 

دانلود نمونه سوال جوشکاری e3

 

عددی که بعد از استحکام کششی مجاز الکترود می آید معرف چیست؟

۱- معرف وضعیت قابل کابرد الکترود است ✔️

۲- معرف نشانه الکترود جوشکاری برق است.

۳- معرف قدرت کششی است.

۴- معرف خصوصیات کامل الکترود است.

 

برای روشن کردن ماشین جوش، قیچی ورق برو…….که به ستراه مثلث معروف هستند روش صحیح استفاده در کدام گزینه ذکر شده است؟

۱- از حالت خاموش کلید را در حالت مثلث قرار میدهیم.

۲- از حالت خاموش ابتدا کلید را بر روی ستاره و سپس در حالت مثلث قرار میدهیم. ✔️

۳- بر روی ستاره قرار داده و کار را تا پایان ادامه میدهیم.

۴- هیچکدام

 

هنگامی که دینام جوش را روشن کردیم جهت اینکه به صحت عملکرد آن پی ببریم به چه نکته ای توجه میکنیم؟

۱- علامت جهت گردش روی دستگاه را کنترل میکنیم.

۲- صدای یکنواخت دستگاه را چک میکنیم.

۳- محکم بودن و صحت وصل کابلشوروی دستگاه را کنترل می کنیم.

۴- همه موارد ✔️

 

ازمون انلاین جوشکاری e3

 

جوش ماهیچه ای در کدامیک از گزینه های زیر کابرد دارد؟

۱- در اتصالات V و یا U  شکل کاربرد دارد.

۲- در اتصالات T شکل و لب روی هم بکار میرود. ✔️

۳- در جوشکاری ورق های شاسی کاربری دارد.

۴- در درزهای لب به لب ورقهای نازک کابرد دارد.

 

پائین بودن آمپر و فاصله ریشه ناکافی و استفاده از الکترود با قطر بالا کدام عیب زیر را بوجود می آورد؟

۱- نفوذ ناقص ✔️

۲- متخلخل یا مک

۳- ذوب ناقص

۴- بریدگی کناره جوش

 

استفاده از الکترود نامناسب و عدم مکث در کنازه های کار و استفاده از شدت جریان زیاد سبب ایجاد کدام عیب ذیل میگردد؟

۱- سوختگی جوش

۲- خودگی ✔️

۳- نفوذ زیاد

۴- متخلخل 

دانلود رایگان نمونه سوالات جوشکاری e3

 

در موقع استفاده از برش پلاسما کدام مورد زیر را نباید انجام داد؟

۱- چشم ها و بدن خود را از نور قوس محافظت کنید.

۲- هرگز نازل و الکترود دستگاه را در حالت روشن باز نمیکمنیم. ✔️

۳- از ماسک مناسب و شیشه تیره و لباس و دستکش مناسب استفاده میکنیم.

۴- با حفاظ مناسب سایر افراد کارگاه را محافظت میکنیم.

 

در شروع کار با برش پلاسما دستگاه روشن میشود ولی استارت نمی شود علت کدام گزینه زیر میتواند باشد؟

۱- فشار گاز ورودی کافی نیست.

۲- مدار فرمان کنتاکتور اصلی قطع است.

۳- برد کار نمی کند.

۴- همه موارد ✔️

 

جوشکاری اکسی استیلن جزء کدام دسته از انواع جوش هاست؟

۱- ذوبی ✔️

۲- غیر ذوبی

۳- مقاومتی

۴- حرارتی 

نمونه سوالات ازمون جوشکاری e3

 

جوش آهنگری از دسته جوشهای:

۱- ذوبی است.

۲- غیر ذوبی یا فشاری است. ✔️

۳- مقاومتی است.

۴- هیچکدام

 

برای انجام جوش ماهیچه ای عمودی در استاندارد DIN و ISO جوشکاری سربالا و سرازیر را با کدام حروف زیر مشخص میکنند؟

۱- سربالا PF سرازیر PG ✔️

2- جوش ماهیچه ای عمودی سربالا PG و سرازیر PF

3- جوش ماهیچه ای سربالا ۳F و سرازیر ۳G

4- سربالا PA سرازیر PB

 

کدام تعریف در مود گره جوش صادق است؟

۱- به جوش ساده اطلاق میگردد.

۲- به چند خط جوش پیوسته کنار هم اطلاق میشود.

۳- به جوش ساده ی رسوب داده شده گفته میشود که روی سطوح خارجی فلزات و یا اتصال پیشانی است که بدون فاصله ریشه روی لبه ی قطعات جوشکاری مشود. ✔️

۴- همه موارد

 نمونه سوالات جوشکاری برق e3

 

کدامک از عناصر نامرده شده در ذیل در فولادها عنصر نامطلوب نام دارند؟

۱- کربن و سیلسیم

۲- فسفر و گوگرد ✔️

۳- منگنز

۴- وانادیم

 

اتصالاتی که دارای پخ V شکل و یا U شکل هستند در کدام دسته از جوشهای نامبرده شده ذیل قرار دادند؟

۱- جوش ماهیچه ای Fillet weld

2- پلاک جوش Plug weid

3- گرده جوش Bead weld

4- جوش شیاری  Groove weld ✔️

 

کدامیک از مواد ذکر شده ذیل جزء خواص مکانیکی فولادها محسوب میشود؟

۱- استحکام یا مقاومت

۲- انبساط

۳- سختی و قابلیت خوندگی

۴- همه موارد ✔️

 

کد ۱۱۱ مربوط به کدام فرآیند جوشکاری است؟

۱- قوس الکترویکی با الکترود روپوش دار ✔️

۲- قوس الکترویکی با گاز خنثی

۳- قوس الکتریکی با گاز فعال

۴- قوس الکتریکی زیر پودری

 دانلود سوالات امتحان جوشکاری e3 با جواب

 

در فودلادهای sc=37  و st=42 و…….اعداد معرف چه عاملی هستند؟

۱- استحکام فولاد

۲- درصد الاستیسیته

۳- حداقل استحکام کششی بر حسب کیلوگرم بر میلیمتر مربع ✔️

۴- مقاومت فولاد

توضیحات بیشتر

نمونه سوالات جوشكاري E3 برای قبولی تضمینی در امتحان آزمون جوشكاري E3

با استفاده از این بسته سوال می توانید در ازمون انلاین و کتبی جوشكاري E3 نمره قبولی کسب نمایید.

این مجموعه از سوالات کاملترین سوالات فنی حرفه ای جوشكاري E3 برای دریافت مدرک در این رشته است.

پس اگر شما هم میخواهید در رشته جوشكاري E3 فنی و حرفه ای قبول شوید با دریافت سوالات مجموعه و یا مطالعه رایگان نمونه سوالات جوشكاري، موفقیت خود را تضمین کنید

نظرات و دیدگاه ها

5 نظر
امتیاز دهید

تگ مطالب

آزمون,آزمون جوشکاری,آزمون آزمایشی,آزمون آزمایشی جوشکاری,آزمون آزمایشی فنی و حرفه ای,آزمون آنلاین,آزمون آنلاین آتلیه,آزمون آنلاین جوشکاری,آزمون آنلاین آزمایشی فنی و حرفه ای,آزمون آنلاین جوشکاری,آزمون آنلاین جوشکاری,آزمون آنلاین فنی و حرفه ای,آزمون تستی,آزمون تستی جوشکاری,آزمون دوره های چاپ,آزمون دوره های فنی و حرفه ای,آزمون فنی و حرفه ای,آزمون من,آزمون مهارت های فنی و حرفه ای,امتحان تستی,امتحان تستی جوشکاری,جوشکاری,تک تست,نمونه سوالات آزمون جوشکاری فنی و حرفه ای با جواب,دانلود نمونه سوالات جوشکاری فنی حرفه ای,نمونه سوالات جوشکاری فنی و حرفه ای,نمونه سوالات جوشکاری ارشاد,کتاب مجموعه سوالات جوشکاری,دانلود رایگان کتاب جوشکاری,خرید کتاب جوشکاری,نمونه سوالات آزمون جوشکاری فنی و حرفه ای,نمونه سوالات تستی جوشکاری با جواب رایگان,نمونه سوالات آزمون ادواری جوشکاری,نمونه سوالات فنی حرفه ای جوشکاری,آزمون عملی جوشکاری,آزمون آنلاین جوشکاری,فنی و حرفه ای,سوالات فنی و حرفه ای,آزمون فنی و حرفه ای,سوالات تستی جوشکاری,ازمون جوشکاری e3,جوشکاری e3,سوالات e3,جوشکاری e3 فنی و حرفه ای,سوالات فنی حرفه ای e3,ازمون e3,نمونه سوالات e3,فایل سوالات جوشکاری e3,آزمون جوشکاری e3,فایل سوالات جوشکاری,نمونه سوالات جوشکاری با جواب pdf